کتاب طراحی ساختمانهای بتنی، مرکب و دیوار برشی با برنامه ETABS9


مولفان: علی سیفی، مهدی هادیزاده بزاز

زبان: فارسي

نوبت چاپ: چاپ دهم، بهار 1391

تعداد صفحات: 501

نام انتشارات: مركز آموزش مهندسين

شابک: 0-469-392-964-978

 

 

مطالبی که در این کتاب می خوانید :

  • • مبانی و روابط طراحی ساختمانهای بتنی و دیوارهای برشی بتنی براساس مقررات ملی ساختمان
  • • مبانی و روابط طراحی تیرهای مرکب براساس مقررات ملی ساختمان
  • • مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان بتنی با سقف تیرچه و بلوک با اختلاف تراز در طبقات
  • • مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان بتنی با سقف مرکب ( کامپوزیت ) و دیوار برشی بتنی
  • • معرفی نرم افزارحرفه ای ترسیم سازه ها Saze80